Nyheter

Endelig en link mellom Revit og Civil 3D

Samferdsel, konferanse, muligheter

9.11.2018

Tirsdag 6.11 ble Oslo BIM Conferance arrangert for fjerde gang.
Focus Software står for konferansen, hvor digitale verktøy i bygge- og anleggsbransjen er hovedtema. Arkitekter, byggingeniører, landskapsarkitekter, planleggere, veg- og VA-ingeniører, m.m. samles, lærer nye ting og utveksler erfaringer.
Arnar Thor Stefansson, Rådgivende ingeniør innenfor samferdsel i EFLA, holdt i år foredrag på årets Oslo BIM Conferance . Der delte han sin kunnskap og erfaring rundt bruk av veg prosjekteringsmodulen til Focus Software, Focus CAT Veg, som baserer seg på Autocad Civil 3D som plattform.

Begrensning av bakgrunnsdata

Hovedtemaet var viktigheten av å begrense bakgrunnsdata ved oppstart av nye prosjekter. Samt dataflyt i og mellom forskjellige Autodesk programmer ved tverrfaglig parallell prosjektering.
Dette for å sikre rask og effektiv prosjektering må prosjekteringsgrunnlaget ikke være større enn nødvendig. I vegprosjekter er det ikke uvanlig at planarealet blir mellom 1 - 4% av grunnlagsarealet oppdragsgiver bidrar med. 

Tap av tid

Slavisk bruk av kartdata fører fort til mye tapt tid både ved prosjektering og ikke minst produksjon av tegninger. På konferansen forklarte Arnar Thor de interne arbeidsprosessene som EFLA har utviklet for å begrense datamengden vesentlig. Dette er noe som både sparer tid, kostnader og  bidrar til forbedret arbeidsmiljø for alle involvert i prosjektene.

Et av hovedmålene for oss EFLA er rask levering av tjenester til våre kunder. For å sikre bra flyt i prosjektering prosessen er det avgjørende at de forskjellige fagekspertene klarer å utføre sine oppgaver parallelt. Med denne arbeidsprosessen ser vi det er lettere å lykkes med dette. 

Prosesser tilpasset de ulike fagene

Videre gikk  Stefansson inn på hvilke prosesser EFLA bruker for å legge til rette for samtidig prosjektering av ulike fag innen prosjekteringsverktøyene Autocad Civil 3D, Revit og Infraworks.

EFLA takker Focus Software for anledningen til å bidra til faglig utvikling innen bransjen.

EFLA Rådgivende ingeniører er totalleverandør på tjenester innenfor samferdsel, energi og lysdesign. Vi er en del av EFLA gruppen med over 350 ansatte i 5 land. På kontoret på Lysaker i Oslo sitter over 30 kompetente ingeniører med lang og bred erfaring fra prosjekter innenfor offentlig og privat sektor over hele verden.

Vi har bred kompetanse innen samferdselsrelaterttrafikk- og transportplanlegging. Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger tilbyr avdelingen helhetlige tjenester for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidige løsninger hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper er prioritert.