Nyheter

5 ting du ikke visste om designmastene

designmastene, statnett, vestre korridor

27.9.2018

  • Power in balance at EFLA
    Statnett har tidligere lekt med tanken om å sette opp en designmast. Endelig ble de realisert.

Like ved det kjente turistmålet Kjerag i Rogaland står 3 spesielle designmaster. På oppdrag fra Statnett har EFLA AS, sammen med blant annet industridesigner Eva Widenoja, Skanska Norge AS, Valmont AS og NGI bidratt sterkt til disse spesielle mastene. 

Den spektakulære naturen ga bakgrunn for designet

Statnett hadde tidligere lekt med tanken om å sette opp en designmast, men det ble ikke en realitet før Forsand kommune foreslo å gjøre det i deres kommune, skriver NRK Rogaland .

- På dette stedet ville det av tekniske og naturgitte årsaker uansett måtte bli en mast som kom til å være svært synlig, dessuten svært kraftig gitt de kreftene den skulle ta. Dette ga grunnlag for en mast med et ganske fremtredende design, sier Eva Widenoja i Widenoja Design. Industridesigneren som står bak disse spesielle mastene. 
- Samtidig ville jeg designe noe som innordner seg de voldsomme naturformene, den stupbratte bakken og utsynet til et goldt og særegent landskap på andre siden av fjorden. Jeg delte masten i tre slik at den ikke skulle skygge for utsyn, og linjene i masten har gitt assosiasjoner til linjer og former i landskapet. Knekkene henspeiler på det å ta sats, forberede seg på de tøffe bakkene nedover og markere at dette er et spesielt, spennende sted avslutter hun.

At det er et innvending klatresystem i mastene

Det er ikke kun utvendig disse har et spesielt design. Også innvendig er det gjort en grundig jobb med tanke på utforming. Det må være mulig å klatre inne i mastene, samt ha adkomstmulighet til innfestningspunkter for faselinene. Guðmundur Hannesson i EFLA, som var ansvarlig for utforming av det innvendige klatresystemet, forteller at det var mange hensyn å ta. Det måtte være mulighet for å få arbeidere ned om de skulle bli skadet inne i masten. På bakgrunn i vinklene ble dette krevende. Til tross for litt ekstra utfordringer er vi svært fornøyd med resultatet, avslutter Guðmundur.

Samme teknologi som ble brukt i Taipei 101

Til tross for at mastene er kraftig dimensjonert er de samtidige slanke og dermed utsatt for potensielle vibrasjoner ved vind. De ble derfor bygget med en demper innvendig, en såkalt «tuned mass damper». Dette er den samme teknologien som er benyttet i skyskraperen Taipei 101, en av verdens høyeste bygninger. Vår demper er litt mer beskjeden med en vekt på omkring 200 kg mot 660 tonn, men prinsippene er det samme.

Ikke tilfeldig hvilken farge masten har

Masten er lys grå, ikke hvit som det kan se ut på bildene. - Jeg har valgt en farge fra de lyseste feltene i berget like ved, den er nærmest plukket ut. Varmen i gråtonen gir masten en tilhørighet og demper det industrielle ved den. De røde plattformene tar oppmerksomheten fra den delen av masten hvor det er flest innfestninger, ledninger og isolatorer som skaper et uryddig uttrykk. Med plattformene tas oppmerksomheten vekk fra dette og fremhever de enkle stolpene, forteller Widenoja. 

Seksjonsleder i EFLA AS, Diarmid Loudon, som har jobbet mye med både designmastene som er en del av prosjektet Vestre korridor , uttaler at mastene er i harmoni, men at de likevel skiller seg ut fra det mørke fjellet rundt seg. Men dette er kanskje bare min personlige oppfatning, smiler Diarmid. 

Mastene presentert på en av verdens største konferanser

I samarbeid med Statnett og Eva Widenoja ble designmastene presentert på Cigrè. Det er en  av verdens største konferanse for kompetanse innen kraftsystem. 

Cigrè ble etablert i 1921 i Paris, Frankrike. De har over 1250 medlemsorganisasjoner, inkludert noen av verdens ledende eksperter.

Om EFLA

EFLA har i over 35 år jobbet innen energisektoren i sensitive økosystemer og noen av verdens mest fysisk utfordrende omgivelser. Dette har gitt oss de spesialiserte ferdighetene som gjør selskapet til en ledende leverandør av helhetlige tjenester når det gjelder kraftoverføringssystemer, kraftverksdesign, styringssystemer, energirådgivning og utnyttelse av fornybare energikilder.

I ethvert prosjekt er det viktig å ha inngående kjennskap til lokale forhold, miljø, kultur og verdier. EFLA, med sine selskaper i Norge, på Island, i Sverige, Frankrike, Tyrkia og Polen, har med stor suksess fullført prosjekter innen energi i over 30 land . Hvert enkelt land representerer ulike utfordringer, men deler samtidig de samme kravene til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss for en prat. 

8Mastene i produksjon på fabrikken. Her ser vi det innvendige klatresystemet i masten.

Statnett-1Ingeniør, Guðmundur M Hannesson, besøker fabrikken.

Designmast_efla_engineersHer ser vi hvordan de røde plattformene fremhever de enkle stolpene.

Sn_lyse_designmast_171018_01Svært kraftig mast gitt de kreftene den skal ta.