Nyheter

Vant prisen for beste samfunnsansvar

samfunnsansvar, pris, prisbelønte, miljø

28.11.2018

  • Social responsibility award
    From the event where EFLA received the social responsibility award.

I konkurranse med flere hundre Islandske selskaper vant EFLA Creditinfo`s pris  for fremragende ytelse for samfunnsansvar. I tillegg ble de, for åttende år på rad, rangert blant de best drevne selskapene på Island.

Årlig gjennomfører Creditinfo en detaljert analyse hvor de blant annet fremhever Islandske selskaper som har oppnådd toppkarakter for sin drift. Rundt 2% av offentlig og privateide selskaper, som er registrert i den islandske bedriftregister, har bestått Creditinfo`s vilkår for å motta denne ettertraktede prisen. 

Pris for samfunnsansvar

I tillegg til å dele ut pris for god økonomisk drift utdeles også pris for fremragende prestasjon innen innovasjon og samfunnsansvar. I år mottok EFLA prisen for samfunnsansvar.

Prisen er en stor ære og en viktig anerkjennelse. Miljø og samfunnsansvar er noe vi er opptatt av i alle aspekter av driften. EFLA har blant annet blitt med i FNs Global Compact.  Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon .

Komiteens begrunnelse for prisen:


• Sosialt ansvar har blitt en del av selskapets forretningsmodell, og det legges stor vekt på miljøvennlige løsninger i driften.

• EFLA er en ledende rådgiver i livscyklusvurderinger (LCA) og i beregningen av både økologiske og karbonfotspor for produkter og tjenester.

• På bakgrunn i internasjonale standarder, styring og konvensjoner er det iverksatt tiltak for økt bærekraft i alle operasjoner og tjenester i selskapet.

• Selskapet viser ambisjon og målrettet, vellykket praksis når det gjelder miljøspørsmål. Selskapet har satt kortsiktige- og langsiktige mål for å redusere klimagassutslipp.
På bakgrunn av økt antall prosjekter har det vært en økning i indirekte klimagasser. Til tross for dette har selskapet klart å redusere sine direkte utslipp med 41% pr. ansatt.

• EFLA har oppnådd status om å være karbonfri.

• Kulturen i selskapet gjenspeiler miljøfokuset. Det vises også ved at EFLAs kontorer har redusert papirbruket med 20% årlig. Den totale mengden av uklassifisert avfall er redusert med 50% og den totale resirkuleringsgraden har økt til 80%.

• Ved aktivt å støtte både forskning og innovasjon vil selskapet ha en stor innflytelse på samfunnet i årene kommer.