Bygg

EFLA har bred erfaring med prosjektering av bygg for private og offentlige kunder og tilbyr kundene komplette rådgivningstjenester gjennom hele prosjektet, fra tidligfase til ferdigstillelse. Vi liker komplekse bygg som skal ivareta mange funksjoner og prosjekt som har utfordrende grunnforhold, spesielle miljøforhold eller arkitektur som stiller krav til den tekniske tilnærmingen.

For å kunne møte de høye kravene markedet krever, har vi i EFLA bygget opp et tverrfaglig team med erfarne ingeniører, teknikere og anleggsfagfolk som finner effektive, økonomiske og fleksible løsninger.

EFLA kjennetegnes ved å være en proaktiv pådriver i prosjekter og å raskt finne løsninger på utfordringer som dukker opp.

Vi har fokus på totalleveransen og kunden sitt sluttprodukt og bruker nye byggemetoder og teknologier for å finne gode og bærekraftige løsninger tilpasset både kundens og samfunnets behov.

Tjenester

 • Konstruksjonsteknikk
 • Elektro og IKT
 • Lysdesign
 • VVS og Energi
 • Brann og sikkerhet
 • FDVU
 • Akustikk
 • Bærekraftige løsninger
 • Landskapsarkitekt
 • Geoteknikk
 • BIM
 • Bygningsfysikk
 • Vann og miljø

Kontakter