Jobbsøknader

Vil du være med på å utvikle vår virksomhet i Norge?

Vi i EFLA søker ambisiøse, positive mennesker som har en brennende interesse for sitt fag. Hos oss får du jobbe med ulike mennesker med varierende bakgrunn, alt fra nyutdannede til seniorer med flere tiårs erfaring.


Sivilingeniør Kraftledninger – Konstruksjoner

Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på videreutvikling av vår virksomhet i Norge i samarbeid med våre flinke fagfolk og vår søster-avdeling for Energi hos EFLA på Island.

Les mer

Medarbeider til seksjon Vann og miljø

Vi ønsker oss en medarbeider som vil bidra til utviklingen av fagområdet samt være ansvarlig for egne oppgaver og oppdrag innen planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg og anlegg for overvannshåndtering. Den rette kandidaten vil kunne være med å skape samarbeid på tvers av fag , samt utvikle gode og fremtidsrettede løsninger for våre kunder

Les mer

Senior rådgiver Bygningsfysikk

Vil du være med på å utvikle vår virksomhet i Norge? Er du en engasjert og faglig sterk ingeniør innen Bygningsfysikk?

Les mer

Senior VVS-ingeniør

Vil du være med på å utvikle vår virksomhet i Norge? Er du en engasjert og faglig sterk VVS-ingeniør? 

Les mer

Senior Vegplanlegger

Er du en engasjert og faglig sterk vegplanlegger?Vi ønsker oss en senior rådgiver som vil bidra aktivt i utviklingen av seksjonen og ha ansvar for planlegging og prosjektering av veier 

Les mer

Senior Byggingeniør

Er du en engasjert og faglig sterk byggingeniør? Vi ønsker oss en senior rådgiver som vil bidra aktivt i utviklingen av seksjonen og ha ansvar for planlegging og prosjektering for konstruksjonssikkerhet. 

Les mer

Senior Elkraftingeniør

Er du en engasjert og faglig sterk elkraftingeniør? Vi ønsker oss en senior rådgiver som vil bidra aktivt i utviklingen av seksjonen og ha ansvar for planlegging og prosjektering av trafostasjoner og kabler.

Les mer

Senior Akustikk

Er du en engasjert og faglig sterk akustiker? Vi ønsker oss en senior rådgiver som vil bidra aktivt i utviklingen av seksjonen og ha ansvar for støykartlegging, modellering og prosjektering av tiltak ifb støy og akustikk.

Les mer

Senior Elektroingeniør/IKT

Vil du være med på å utvikle vår virksomhet i Norge? Er du en engasjert og faglig sterk Elektroingeniør/IKT? 

Les mer

Elektroingeniør

Er du en engasjert og faglig sterk elektroingeniør?  Vi ønsker oss en rådgiver som vil bidra aktivt i utviklingen av seksjonen og ha ansvar for planlegging og prosjektering av elektriske anlegg for Samferdsel.

Les mer

Åpen søknad

Om du vil være med oss på veien videre vil vi gjerne høre fra deg! 

Les mer