Samferdsel

Rehabilitering bruer

rehabilitering, bru, norge, østfold, oslo, prosjektering, rådgivning

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region øst og Region Sør. 

Periode
2015 – pågår

Område
Hele Norge

EFLA har gjennom flere år jobbet med ulike rehabilitering/vedlikeholdsprosjekt for Statens Vegvesen. Dette er alt fra å prosjektere arbeidstegninger til kontroll av bruene. 
 

Vegagerð í Noregi Olsoy og Skaudalbru

Gjennom mange år har EFLA jobbet med et vidt spekter av bruprosjekter for Statens vegvesen over store deler av Norge.  Dette har vært oppdrag innenfor ulike fagfelt som rådgivning, vann og avløp, akustikk og lysdesign. 

PROSJEKTERING AV NY BRU PÅ E6 SEL KOMMUNE, OPPLAND.

Ula bru er en betongbjelkebru på 36 m fra 1943. Klienten ville gjerne bytte ut brua. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere arbeidstegninger, beskrivelser, samt konkurransegrunnlaget. Oppdraget inkluderte også oppfølging i byggetiden og utarbeidelse av SB-tegninger. Den nye brua ble prosjektert som en betongplatebru i 3 spenn. Estetikk, så vel som pris ble nøye vurdert under prosjekteringsfasen og en mur av naturstein ble kledd langs bruens nordre landkar. Under brua går det en liten veg, som blir brukt av lokale bønder og turgåere. Brua ble modellert i 3D ved hjelp av BIM-verktøy. Den nye brua ble 42 m lang og ble fundamentert på berg.


EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Bruinspeksjon
 • Ny bru
 • Kontroll og godkjenning
BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNADMengdebeskrivelse utarbeidet
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSUtført i 2016


Ula-bru_1568285902762Ula bru, Sel kommune 

OPPGRADERING AV RØRSUND BRU, MOSS

Rødsund bru er en 208 m lang stålbjelkebru i 6 spenn med betongplate uten samvirke. Bruen tilfredsstiller per i dag Bk10/50, men ble i 2016 klassifisert som Bk10/60 i påvente av forsterkninger. EFLA ble bedt om å prosjektere forsterkningen av brua til Bk10/60 og Sv12/100. 
Det er registrert skader som påvirker bruas bæreevne. Skadene inkluderer avspalling, oppsprekking og skader rundt detaljer som sluk og lagre.
Bjelkene på brua kan klassifiseres til Sv12/100 uten forsterkning. For å nå kravene til Bk10/60 ble løsningen påskrudde vinkler presentert til klienten. Løsningen inkluderte også løsninger på de øvrige manglene.
EFLA utarbeidet arbeidstegninger, beregningsrapport, samt beskrivelse av prosjektet.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Klassifisering
 • Forsterkning
 • Kontroll og godkjenning
 • Vedlikehold

BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNADMengdebeskrivelse utarbeidet
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSUtført i 2016

Rodsund-bru

SNARTUM BRU PÅ FV. 249, GJØVIK KOMMUNE, OPPLAND

Snartum bru er en fritt opplagt stålbjelkebru med betongdekke uten samvirke i ett spenn. Brua ble bygget i 1949 og har en spennvidde på 8,4m. EFLA fikk i oppgave å kontrollere bruen til Bk60/10 klassifisering og prosjektere en ny kantedrager med kjøresterkt rekkverk på overbyggingen og på vingemurene. Reparasjoner til vingemurene nedstrøms ble også prosjektert. Det ble konstatert at bruas stålbjelker måtte oppgraderes og et design ble utviklet for dette.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Klassifisering
 • Forsterkning
 • Godkjenning og kontroll
 • Vedlikehold

BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNADMengdebeskrivelse utarbeidet
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSUtført i 2016 

Snartum-bruSnartum bru på fv. 249, Gjøvik kommune. 

OPPGRADERINGER – OPPLAND

EFLA fikk i oppdrag å gjøre oppgraderinger på bruene Berge, Jora, Jori og Faslefoss, samt Vinstra Søndre- og Nordre bruer. Alle trengte nye kantdragere med kjøresterke rekkverk. Berge bru trengte forsterkninger, og klienten ville vite om det var mulig å utvide Jora bru.
Tekniske løsninger ble levert sammen med arbeidstegninger og mengdebeskrivelse for disse bruene. Landskapene i område er vakre og tiltrekker turister. Estetiske hensyn var derfor viktige for teamet i EFLA. Berge bru befinner seg på E16, hovedvegen mellom Bergen og Oslo. For å redusere stenging av bruen ble snarlige tiltak iverksatt.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Bruinspeksjon
 • Bruklassifisering
 • Bruforsterkning
 • Bruutvidelse
 • Kontroll og godkjenning

BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNAD Mengdebeskrivelse utarbeidet
INGENIØR EFLA Rådgivende Ingeniører
STATUS Forprosjekt utført i 2017

bru_opplandJori bru på E136 i Dovre Kommune

FaslefossFaslefoss bru - Nordre på FV. 51 i Nord-Aurdal Kommune

Jora-BruJora bru på FV. 319 i Nord-Fron kommune

Vinstra-NordreVinstra bru - Nordre på FV.51 i Vang kommune

Vinstra-SondreVinstra bru - Søndre på FV.51 i Vang kommune

Berge-BruBerge bru på E16 i Vang kommune

REHABILITERING AV 3 BRUER, AKERSHUS KOMMUNE

Rekkverkene på Heira bru (Fv.120), Tinna bru (Fv.481) og Skomakerbekk bru (Fv.481) manglet kjøresterke rekkverk. Bruene ble bygget mellom 1930 og 1953. EFLA fikk i oppdrag å oppgradere kantdragerne og kontrollere bruene til vektklasser Bk10/60, Sv12/65 og Sv12/100.

Bruplatene var sterke nok for Bk10/60. Løsningen på Tinnbrua ble å bygge nye, frittstående kantdragere. Nye landkar ble bygget bak dagens landkar for å støtte kantdragerne. Ny belegning og restaurering av overdekning ble også prosjektert hvor dette var nødvendig. 
Det ble prosjektert utbytting av brudekket på Heira og Skomakerbekk bru med kontroll av de nye brudekkene til de førnevnte vektklassene.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Bruklassifisering
 • Bruforsterkning
 • Vedlikehold

BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNAD5 MNOK
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSForprosjekt utført i 2018
Rehabilitering-3-bruer-i-Akershus

FORSTERKNING AV REKKVERK PÅ HVELVBRUER, ØSTFOLD

Tveiten og Berger bru er hvelvbruer med hele overmurer. Betongvirket på bruene har skader og rekkverkene er ikke i henhold til dagens regelverk. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere rehabilitering av bruene.

Rehabiliteringen bestod av 2 hoveddeler. Ikke konstruktive tiltak på murer, hvelving og fundament med formål å forhindre videre skadeutvikling. Dette inkluderte tiltak som restaurering av overdekning.

Den andre delen av oppdraget var å prosjektere en nye kantedragere på bruene som kunne ta kollisjonslaster. Den nye overbygging ble prosjektert slik at den eksisterende hvelvingen ikke ble belastet ytterligere.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Bruinspeksjon
 • Kontroll og godkjenning
 • Vedlikehold

BYGGHERRE Statens vegvesen Region øst
KOSTNAD2 MNOK
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSForprosjekt utført 2019
Tveiten-bru

TONSTAD BRU PÅ FV. 42, SIRDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

Tonstad bru er en 59m lang bjelkebru med betongdekke uten samvirke. Bruen ble bygget i 1953 og er i 2 spenn. Bruen er klassifisert til BK10/50A og SV12/100 sentrisk. EFLA fikk i oppdrag å klassifisere bruen til BK10/690, SV12/65 og SV12/100 og for spesialtransport (339tonn).

På grunn av kostnadene ved forsterkning presenterte EFLA 2 løsninger. En med gjenstående levetid på 36 og en løsning med levetid på 15 år. Løsningen på 36 år ble klassifisert til førstnevnte vektklasser, mens alternativet på 15 år ble klassifisert til "all over", sett bort fra SV12/100, som fortsatt var klassifisert sentrisk. Prisanslagene for de to alternativene ble forholdsvis på 5,2 og 1,5 millioner NOK.

EFLA`s PROSJEKTERINGSARBEIDER:

 • Bruinspeksjon
 • Klassifisering
 • Forsterkning
 • Kontroll og godkjenning
 • Vedlikehold

BYGGHERRE Statens vegvesen Region sør
KOSTNAD 5,2/1,5 MNOK
INGENIØREFLA Rådgivende Ingeniører
STATUSUtført 2018

Tonstad-bruTonstad bru, Vest-Agder.