Nyheter

Ullevål gangbru presenteres på internasjonal konferanse

10.9.2018

  • Ullevaal bridge in Oslo
    Ullevålkrysset gang- og sykkelbru.

10. - 11. September avholdes den internasjonale konferansen “9th International symposium on steel bridges! I Praha. Andri Gunnarsson, Sivilingeniør i EFLA, vil presentere prosjektet; Ullevålkrysset gang- og sykkelbru, hvor EFLA har hatt, og fortsatt har en stor rolle.

Konferansen er organisert av «Czech Constructional Steelwork Association (CAOK)» og «European Convention for Constructional Steelwork (ECCS)», og arrangeres ved tre års mellomrom. Den er organisert av en lokal komitè og en internasjonal komitè.

Konferansen er planlagt som en internasjonal, faglig plattform for å presentere de nyeste produktene og teknologiløsningene. Det vil i år bli et variert faglig program med en rekke spennende foredragsholdere som blant annet vil presentere løsninger for prosjektering, fabrikasjon, montasje, drift og vedlikehold av stålbruer. 

EFLA presenterer

Gjennom presentasjonen , Advanced layout of a steel bridge – Ullevaalskrysset footbridge, vil Andri Gunnarsson, gå gjennom prosjekteringsfasen for den 290 m lang gang- og sykkelbru ved Ullevål stadion i Oslo. Alt fra skissefase, hvor valg av layout og type av bru ble bestemt, og helt frem til utførelse av detaljprosjektert anbudsgrunnlag.

Andri GunnarssonAndri Gunnarsson, sivilingeniør og Tømrermester Bruer

Videre informasjoner om konferansen finnes på hjemmesiden til konferansen og mer informasjoner og EFLA sin tjeneste angående bruprosjektering finnes her.