Nyheter

To priser i internasjonal konkurranse

Priser, bygg, miljø, innovativ

3.6.2019

  • C40 competition
    Vinnerforslaget fra Ártún

Vinnerne av C40s internasjonale konkurranse om bærekraftige og miljøvennlige bygninger ble forrige uke annonsert. EFLA, med samarbeidspartnere, vant med sine to forslag til tomter i Reykjavík (Ártún og Lágmúli).

C40

The Reinventing Cities - C40 er en internasjonal konkurranse hvor hovedmålet er å fungere som en katalysator for å designe og bygge byområder på en miljøvennlig, bærekraftig og karbonnøytral måte. Hovedfokuset er å møte klimaendringene, samt redusere klimagassutslippene ved å fremme innovative løsninger innen miljødesign.


Femten byer rundt om i verden utpekte 39 tomter for å gi bygningsdesignere muligheten til å forvandle områder på en miljøvennlig måte. Konkurransearrangørene, sammen med samarbeidspartnere, inviterte arkitekter, entreprenører, miljøvernere, lokale grupper, innovatører og kunstnere til å delta og presentere sine løsninger. 

Fabric_lagmuli1

Reykjavík City stilte med tre forslag: En i Ártún- området, en i Frakkarstígur som ligger i sentrum av Reykjavík; samt en i Lágmúli-området også i nærheten av Reykjavík sentrum. EFLA var sterkt involvert i forslagene til tomtene i Ártún og Lágmúli.

Ártún - Living Landscape team

Miljøvennlige og karbonnøytrale løsninger er hovedfokus for tomten på Ártún. Forslaget tar sikte på å gi et økosystem av planter, vegetasjon og trær i sentrum av bygningen.

Bygningen vil være den største tømmerbygningen på Island, og den vil bli sertifisert med BREEAM-sertifiseringsordningen.

Øko-design er fokuset for hele byggets livssyklus. Alt fra utvalg av byggematerialer, gjennom drift og vedlikehold, til demontering og avfallsbehandling. Det er lagt vekt på å integrere forbindelser med den planlagte bylinjen som ligger ved siden av tomten, samt energieffektivitet og vannbesparelser.
Miljøtilnærming la føringer for utformingen av bygningen. Grønne tak og et drivhus i toppetasjen var en av disse.

Designteamet Living Landscape som kom opp med Ártún-forslaget, består av Jakob + Macfarlane, T.ark, EFLA Consulting Engineers, EOC, Landslag, CNRS, Klasi, Heild, Upphaf og Arnarhvoll.

C-40-hopur-3

Lágmúli - FABRIC team

Målet med prosjektet var å skape en karbonnøytral og energieffektiv bygning i Reykjavík. Bygningen vil bli BREEAM-sertifisert, som passer godt til byens policy. Forslaget fokuserer på miljødesign, god belysning, luftkvalitet og akustikk, begrensende energibruk og karbonnøytralitet. FABRIC stimulerer alternative måter å leve og arbeide på. Det legges opp til å dele bolig, felles kontorlokaler, uteområder og butikker. 

Ved å bidra til en bedre, sunnere og grønnere by, skaper FABRIC et knutepunkt for helse, velvære og bærekraftig livsstil. Dette er noe som vil skape en unik mulighet til å vise frem en ny epoke i bygg og for bærekraftig design i Reykjavík.


FABRIC-teamet som står bak forslaget, består av BASALT Arkitects, EFLA Consulting Engineers, Landmótun og Reginn.

Resultatene fra konkurransen ble presentert onsdag i forrige uke, 22. mai, på Urban Future Global Conference i Oslo. Helga J. Bjarnadóttir, direktør for miljøavdeling, mottok prisen på vegne av EFLA.

C-40-hopur-2Team FABRIC mottar prisen under prisutdelingen i Oslo. 

Fabric_lagmuli2

C40 competition

C40 competition

Fabric_lagmuli1