Nyheter

Nygårdstangen gang- og sykkelbru er på plass

9.5.2018

  • Nygardsbroen_frettahaus_NO
    Løfting av brua på Nygårdstangen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen
En ny stålbru ble løftet og montert på Nygårdstangen i Bergen den 3. mai etter å ha vært fraktet med skip fra Polen hvor den ble bygget. Brua som er en 72 m lang gang- og sykkelbru veier 155 tonn og ble spent ned med stålstag i endene etter montasjen for å bære det 60 m lange hovedspennet i riktig høydeprofil.

Brua er bygget opp som en lukket, lufttett stålkasse med varierende tverrsnitthøyde over hovedspennet. Tverrsnitthøyde er 1,5 m og 1,9 m i hver ende men kun 0,89 m midt i hovedspennet hvor en massedemper blir installert for å minimere vibrasjoner ved dynamisk last fra gangtrafikk. Brufundamentene er av armert betong og står på ca 30 m lange stålkjernepeler.

Montasje av stålbrua og innstilling av høydeprofil gikk bra og neste faser av utbyggingen vil inkludere videre støpeetapper for ferdigstilling av fundamenter og bruvinger samt montering av rekkverk før planlagt åpning i juli 2018.

EFLAs rolle i prosjektet har inkludert prosjektering av stålbrua i samarbeid med Studio Granda arkitekter, prosjektering av belysning, VA og fyllinger i sjø samt planlegging av GS veg opp til brua. Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region vest.

Nygardsbroen BergenOpplasting på skip i Polen, 28. april. Foto: Jan Ove Nygård, Statens vegvesen

Nygardsbroen BergenLøfting av brua på Nygårdstangen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen

Nygardsbroen BergenLøfting av brua på Nygårdstangen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen

Nygardsbroen BergenFoto: Ivar Gundersen

Nygardsbroen BergenFoto: Ivar Gundersen

Nygardsbroen BergenFoto: Ivar Gundersen