Nyheter

Ny veg Keiserås–Olsøy ferdig

18.12.2015

  • KEISERÅS – OLSØY 2
    Statens Vegvesen

Den 19. oktober ble delparsell 2 av 16,8 km ny veg av fylkesveg 715 mellom Kesierås og Olsøy i Nord- og Sør-Trøndelag, åpnet. 

Den nye vegen erstatter en gammel, smal veg med mange skarpe svinger og dårlig sikt. Den gamle vegen var asfaltert, men trafikksikkerheten var dårlig, mens den nye forbedrer trafikksikkerheten betydelig og reduserer reisetiden betraktelig. Vegen går i hovedsak langs Storvatnet og er den viktigste forbindelsen mellom Trondheim og den ytre og nordre delen av Fosen. 

I juni 2015 ble delparsell 1 av prosjektet åpnet mellom Keiserås og kommunegrensa mellom Rissa og Leksvik. Nå, fem måneder senere, åpner delparsell 2. Vegbyggingen har gått veldig bra, og den siste delen åpner sju måneder før planen. 

Ftlkesveg715_del1Ny vei, fv. 715 Keiserås–Olsøy i Fosenpakken, er ferdig. Foto: Statens Vegvesen.

EFLA har hatt ansvaret for utformingen av den 16,8 km lange vegen og fire av seks bruer i prosjektet. Landskapsutforming på delparsell 1 ble delvis gjennomført i samarbeid med landskapsarkitekter fra Fortunen AS i Bergen. 

To av de fire bruene er spennarmerte betongplatebruer . Omundvågbrua er en 51 meter lang bru i tre spenn, og Breilielvabrua er 19 meter lang, i ett spenn. Den tredje brua, Olsøybrua, er en 39 meter lang platebru i tre spenn, og den fjerde, Skaudalbrua, er en 90 meter lang stålplatebærerbru, med samvirkende betongplate i tre spenn. Bruutformingen var på mange måter utfordrende, spesielt på grunn av krevende fundamenteringsforhold på delparsell 2, der Skaudalbrua står delvis innenfor et klassifisert kvikkleireområde som krever spesialløsninger for prosjektering av bruunderbygningen.

KEISERÅS – OLSØYSkaudalbrua på delparsell 2. Foto: Statens vegvesen