Nyheter

Lengre, bredere og tryggere

Samferdsel, Ring 3, Ullevål, bru

16.4.2019

Etter ett og et halvt år med bygging er den nye gang- og sykkelbrua over Ring 3 snart klar for åpning. Gående og syklende kan se frem til en tryggere ferdsel over Sognsveien. Deler av den er allerede i bruk, og til tross for sperringer ser det ut til å fungere strålende.


Vinteren 2015 startet designjobben på brua som skulle erstatte de midlertidige, røde bruene fra 1992. I samarbeid med BEaM bruarkitekter kom vi frem til en 400 meter lang stålbru, som ville gi både gående og syklende en betraktelig bedre brukeropplevelse. Statens vegvesens entreprenør, NRC Group, startet bygging av brua i november 2017, og nå er den delvis åpnet.

En halv, rød bru gjenstår

En halv rød bru står nå igjen som et vagt minne fra det som har vært et slags landemerke siden 1992. Nå er det et helt annet byggverk som pryder Ring 3 ved Ullevål.
Utformingen av brua er visuelt imponerende, og for brukeren en helt annen opplevelse. Med en bredde på 6 meter er det rikelig med plass for både gående og syklende.

Internasjonal oppmerksomhet

På den internasjonale stålbrukonferansen september 2018 presenterte Andri Gunnarsson, ingeniør i EFLA, Ullevål gang- og sykkelbru for et publikum fra hele verden. I oppfølgning av denne presentasjonen har brua vært presentert i Bridge Design and Engineering magasinet. https://www.efla-engineers.com/media/utgefid-efni/Ullevaal-Bridgeweb.pdf

Mye tid på detaljene

I designprosessen har et elegant og svevende utseende for brua vært ett av hovedmålene. Det, i tillegg til andre faktorer, har ført til at stål ble valgt som konstruksjonsmateriale. Massedempere er installert innvendig i brua på hovedspennene. Dette for å minimere fotgjenger induserte vibrasjoner, med brukerkomfort som mål. Rekkverk er lett og transparent, noe som tillater best mulig siktforhold for brukerne. 

1.mai er brua klar for åpning

Foreløpig er 1.mai satt som åpningsdato. Det skal jobbes videre med omgivelsene mot sommeren. Den offisielle åpningen er det enda ikke satt noe dato på.
En tur over brua viser at folk allerede har etablert fine kjøremønster. Oppdelingen med eget sykkelfelt er noe som fungerer utrolig bra, i følge noen av de vi pratet med som benytter brua daglig. – Vi føler oss tryggere når vi ferdes her nå sammenliknet med tidligere. De som har laget denne har virkelig gjort en god jobb.


Her kan du se video av hvordan brua vil se ut som ferdig. 

Ullevåll - Nye gang- og sykkelbrua  

Webnr26 meter bredde for gående og syklende

Web3Den røde brua er snart historie

Webnr4

Ulleval_stadion_3_1555072736192Dette er snart et faktum