Nyheter

Gang- og sykkebruen ved Ullevål åpnet

bru, gang- og sykkelvei, samferdsel, prosjektering

29.11.2019

  • Ullevaal

Etter to års byggevirksomhet ble den nye gang- og sykkelbruen over Ring 3 og Sognsveien åpnet fredag 4. oktober 2019.

Den midlertidige bruen tilfredstilte ikke krav

Den opprinnelige gang- og sykkelbrua ble oppført i 1992. Etter hvert som tiden gikk, ble det klart at kryssing av Ring 3 og Sognsveien for de myke trafikantene ikke var bra nok. Bruen var for smal, hadde dårlig kapasitet og tilfredsstilte heller ikke kravene til universell utforming. Dermed ble det besluttet å bygge en ny, som ble offisielt åpnet fredag, skriver NRC i en pressemelding.

Ny konstruksjon gir tryggere ferdsel

Den nye brua skal forbedre sikkerheten for alle som benytter denne. Ny belysning, integrert i rekkverk, samt lysmaster har blitt oppført. Brua er konstruert til å passe omgivelsene bedre – noe som gir både de gående og syklende bedre oversikt over trafikken på brua. Dette både basert på ny konstruksjon og reduksjon i stigningen på brua. I tillegg er det blitt utført grøntarbeider og tilpasninger av tilstøtende gang- og sykkelveier. 

- Den gamle, midlertidige gang- og sykkelbrua over Ring 3 har vært et landemerke ved Ullevål stadion. Den er nå erstattet av en ny moderne, universelt utformet stålbru som har sykkelveg med fortau. Prosjektgjennomføringen har vært bra, mye takket være godt samarbeid mellom konsulenten EFLA, arkitekten BEaM, entreprenør NRC Group, Oslo kommune og oss. Vi synes den nye brua passer godt inn i omkringliggende terreng og gir myke trafikanter et løft i området. Et prosjekt vi i sum er godt fornøyde med, forteller Ola Robøle, byggeleder Statens vegvesen region øst. 
Les også at brua ble presentert på stor internasjonal konferanse. 

Største utfordringene knyttet til dårlige grunnforhold

Det å bygge i Oslo er ofte utfordrende fordi man ikke alltid har full oversikt over hva som ligger i bakken før man begynner å grave. Dermed har de største utfordringene vært knyttet til fundamentering i dårlige grunnforhold, samt teknisk infrastruktur i grunnen. Bruen har vært prefabrikkert, og løftet på plass for å sørge for minst mulig stans i trafikken - trafikkavvikling under hele anleggsperioden har vært viktig å hensynta. 

Les også om vårt besøk hos fabrikken som prefabrikerte brua

Godt samarbeid mellom partene

- Vi er veldig stolte og glade over å ha overlevert et godt produkt til Statens vegvesen region øst. Vi håper og tror at omgivelsene setter pris på den oppgraderingen som er gjort. Arbeidet har gått meget bra takket være et strålende lagarbeid hos oss i NRC Group, samt et godt samarbeid med byggherren, deres konsulenter, leverandører og underentreprenører. Det har vært krevende å jobbe så tett på Ring 3 og Ullevål stadion, men vi har hatt en god dialog med alle aktører underveis i prosjektet og har fått løst de utfordringene som har oppstått. Statens vegvesen og Oslo kommune har vært veldig løsningsorienterte og raske til å ta avgjørelser underveis i byggeprosessen, noe som har bidratt til at vi har klart å komme i mål i henhold til kontraktens frister. Dette til tross for noen uforutsette endringer, sier prosjektleder fra NRC Group, Christian Tanum.