Nyheter

Forpliktelse til FNs Global Compact

21.11.2016

  • EFLA samfelagsskyrsla
    Samfelagsskyrsla EFLA

For EFLA er miljøansvar og sosialt ansvar viktig i alle ledd, og vi arbeider kontinuerlig med dette. EFLA legger vekt på å være ledende, med nye, miljøvennlige løsninger. 

Som en del av dette arbeidet har EFLA blitt en del av FNs Global Compact og forplikter seg slik til de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.

EFLAs bærekraftsrapport

Hovedkravet for å delta i Global Compact er en årlig rapport, communication on progress (COP = kommunikasjonsfremdrift), som beskriver EFLAs innsats for å implementere de ti prinsippene. EFLA har nå publisert sin første årlige bærekraftsrapport (på islandsk), som inneholder informasjon om hva EFLA har oppnådd og hvordan fremdriften er i forhold til de ti prinsippene i FNs Global Compact.

De ti prinsippene i FNs Global Compact er:


Menneskerettigheter

• Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
• påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeidsliv

• Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
• sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
• sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
• sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

• Bedrifter skal støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer,
• ta initiativ til å fremme større miljøansvar, og
• oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

Anti-korrupsjon

• Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

EFLA er som medlem av Global Compact forpliktet til å sikre integrasjon, konsistens og sosiale ansvarsprinsipper som en del av sin strategi, kultur og daglige drift, og med dette sende en klar melding til aksjonærene og offentligheten.